Ανακοίνωση προς Μεριδιούχους του ΑΚ GMM WORLD BALANCED FUND

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την «Γνωστοποίηση περί μετάθεσης της διαχείρισης του ΑΚ GMM WORLD BALANCED, από την MetLife ΑΕΔΑΚ στην ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ».

 

Η Εταιρεία

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

27 χρόνια μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα

 

Περισσότερα ...

 
Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A