Επενδύοντας σε Αμοιβαία Κεφάλαια...

Είναι τόσο απλό όσο και το άνοιγμα ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου.

Όλοι οι επενδυτές απολαμβάνουν τις ίδιες αποδόσεις ανεξαρτήτως του ποσού συμμετοχής τους.

Μπορείτε να επενδύετε σε εγχώριες και διεθνείς αγορές με πολύ μικρό κόστος και μέγιστα οφέλη.

Μπορείτε να έχετε άμεσα στη διάθεσή σας τα χρήματά σας με πολύ απλό τρόπο.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις της αγοράς από έμπειρους συνεργάτες μας.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να έχετε ενημέρωση για την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου σας με ένα απλό τηλεφώνημα.

Μπορείτε να γνωρίζετε καθημερινά την αξία του χαρτοφυλακίου σας από τις δημοσιεύσεις των τιμών στον Τύπο.

Μπορείτε να επιτύχετε τη μέγιστη διασπορά και αποτελεσματική διαχείριση για καλύτερες αποδόσεις.

Μπορείτε να έχετε σημαντικά φορολογικά οφέλη.


Πως μπορείτε να επενδύσετε σε Αμοιβαία Κεφάλαια ...

Συμμετέχετε στα αμοιβαία κεφάλαια που ταιριάζουν στις ανάγκες και το προφίλ σας με εύκολο, απλό και αξιόπιστο τρόπο :

  1. Συμπληρώνετε μία αίτηση Συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο που επιθυμείτε.

  2. Καταθέτετε τα χρήματά σας σε λογαριασμό τράπεζας που αντιστοιχεί στο αμοιβαίο κεφάλαιο που επιλέξατε.

  3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας στέλνει ταχυδρομικά βεβαίωση για την συμμετοχή σας, ενημερώνοντας ανά εξάμηνο για την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου σας.

 

Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνείστε με τους ασφαλιστικούς συμβούλους της MetLife ή με τo Τμήμα Πωλήσεων στα γραφεία της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

 
Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A