Έντυπα

ΕΝΤΥΠΑ
A/K MetLife
Εξαμηνιαία Έκθεση 2019
Ετήσια Έκθεση 2019
Ενημερωτικό Δελτίο 2019

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (KIID)
Χρηματαγοράς
MetLife Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Ομολογιακά
MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων
MetLife Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων
MetLife Ομολόγων US Δολαριακό
MetLife Ελληνικών Ομολόγων
Μικτά
MetLife Ευρωπαϊκό Μικτό
Μετοχικά
MetLife Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης
MetLife Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστήριου Αθηνών
MetLife Μετοχικό Διεθνές Αναπτυγμένων Αγορών
MetLife Μετοχικό Αναδυομένων Αγορών - BRIC
Fund of Funds
MetLife Fund of Funds Ευρωπαϊκό Μετοχικό
ΜetLife Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών

 

Παρουσιάσεις Α / Κ (Ενημερωτικά δελτία)
Χρηματαγοράς
MetLife Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Ομολογιακά
MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων
MetLife Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων
MetLife Ομολόγων US Δολαριακό
MetLife Ελληνικών Ομολόγων
Μικτά
MetLife Ευρωπαϊκό Μικτό
Μετοχικά
MetLife Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης
MetLife Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών
MetLife Μετοχικό Διεθνές Αναπτυγμένων Αγορών
MetLife Μετοχικό Αναδυομένων Αγορών - BRIC
Fund of Funds
ΜetLife Fund of Funds Eυρωπαϊκό Μετοχικό
ΜetLife Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α / Κ
Στατιστικό Έντυπο Επιδόσεων

 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ Α / Κ
Χρηματαγοράς
MetLife Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Ομολογιακά
MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων
MetLife Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων
MetLife Ομολόγων US Δολαριακό
MetLife Ελληνικών Ομολόγων
Μικτά
MetLife Ευρωπαϊκό Μικτό
Μετοχικά
MetLife Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης
MetLife Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών
MetLife Μετοχικό Διεθνές Αναπτυγμένων Αγορών
MetLife Μετοχικό Αναδυομένων Αγορών - BRIC
Fund of Funds
MetLife Fund of Funds Ευρωπαϊκό Μετοχικό
ΜetLife Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών

 

Η Εταιρεία

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

27 χρόνια μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα

 

Περισσότερα ...

 
Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A