Έντυπα

ΕΝΤΥΠΑ
A / K MetLife
Εξαμηνιαία Έκθεση 2018
Ετήσια Έκθεση 2018
Ενημερωτικό Δελτίο 2018
Συνοπτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού 2017
A/K Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού & Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης
Εξαμηνιαία Έκθεση 2017
Ετήσια Έκθεση 2016
Ενημερωτικό Δελτίο 2016
Συνοπτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού 2016

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (KIID)
Διαθεσίμων
MetLife Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθέσιμων
Ομολογιακά
MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων
MetLife Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων
MetLife Ομολογών US Δολαριακό
MetLife Ελληνικών Ομολόγων
Μικτά
MetLife Ευρωπαϊκό Μικτό
Μετοχικά
MetLife Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης
MetLife Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών
MetLife Μετοχικό Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών
MetLife Μετοχικό Αναδυομένων Αγορών BRIC
Fund of Funds
ΜetLife Fund Of Funds Ευρωπαικό Μετοχικό
MetLife Fund Of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Α / Κ (Factsheets)
Διαθεσίμων
MetLife Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθέσιμων
Ομολογιακά
MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων
MetLife Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων
MetLife Ομολογών US Δολαρικό
MetLife Ελληνικών Ομολόγων
Μικτά
MetLife Ευρωπαϊκό Μικτό
Μετοχικά
MetLife Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης
MetLife Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών
MetLife Μετοχικό Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών
MetLife Μετοχικό Αναδυομένων Αγορών BRIC
Fund of Funds
ΜetLife Fund Of Funds Ευρωπαϊκό Μετοχικό
MetLife Fund Of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α / Κ
Στατιστικό Έντυπο Επιδόσεων

 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ Α / Κ
Διαθεσίμων
MetLife Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθέσιμων
Ομολογιακά
MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων
MetLife Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων
MetLife Ομολογών US Δολαριακό
MetLife Ελληνικών Ομολόγων
Μικτά
MetLife Ευρωπαϊκό Μικτό
GMM WORLD BALANCED FUND
Μετοχικά
MetLife Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης
MetLife Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών
MetLife Μετοχικό Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών
MetLife Μετοχικό Αναδυομένων Αγορών BRIC
Fund of Funds
ΜetLife Fund Of Funds Ευρωπαϊκό Μετοχικό
MetLife Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών

 

Η Εταιρεία

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

23 χρόνια ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα

 

Περισσότερα...

 
Copyright © 2019 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A