Έντυπα

ΕΝΤΥΠΑ
A / K MetLife
Εξαμηνιαία Έκθεση 2019
Ετήσια Έκθεση 2018
Ενημερωτικό Δελτίο 2018
Συνοπτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού 2017
A / K Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού & Ελληνικού Μετοχικού Μεγλίου & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης
Εξαμηνιαία Έκθεση 2017
Ετήσια Έκθεση 2016
Ενημερωτικό Δελτίο 2016
Συνοπτική Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού 2016

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (KIID)
Χρηματαγοράς
MetLife Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Ομολογιακά
MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων
MetLife Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων
MetLife Ομολόγων US Δολαριακό
MetLife Ελληνικών Ομολόγων
Μικτά
MetLife Ευρωπαϊκό Μικτό
Μετοχικά
MetLife Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης
MetLife Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών
MetLife Μετοχικό Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών
MetLife Μετοχικό Αναδυομένων Αγορών - BRIC
Fund of Funds
MetLife Fund of Funds Ευρωπαικό Μετοχικό
ΜetLife Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών

 

Παρουσιάσεις Α / Κ (Factsheets)
Χρηματαγοράς
MetLife Ευρωπαϊκό ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Ομολογιακά
MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων
MetLife Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων
MetLife Ομολόγων US Δολαριακό
MetLife Ελληνικών Ομολόγων
Μικτά
MetLife Ευρωπαϊκό Μικτό
Μετοχικά
MetLife Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης
MetLife Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών
MetLife Μετοχικό Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών
MetLife Μετοχικό Αναδυομένων Αγορών - BRIC
Fund of Funds
MetLife Fund of Funds Ευρωπαικό Μετοχικό
ΜetLife Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ Α / Κ
Στατιστικό Έντυπο Επιδόσεων

 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ Α / Κ
Χρηματαγοράς
MetLife Ευρωπαϊκή ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Ομολογιακά
MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων
MetLife Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων
MetLife Ομολόγων US Δολαριακό
MetLife Ελληνικών Ομολόγων
Μικτά
MetLife Ευρωπαϊκό Μικτό
Μετοχικά
MetLife Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης
MetLife Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών
MetLife Μετοχικό Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών
MetLife Μετοχικό Αναδυομένων Αγορών - BRIC
Fund of Funds
ΜetLife Fund of Funds Ευρωπαικό Μετοχικό
ΜetLife Fund of Funds Μετοχικό Εμπορευματικών Αξιών

 

Η Εταιρεία

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

27 χρόνια μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα

 

Περισσότερα ...

 
Copyright © 2019 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A