Πλεονεκτήματα Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 1. Συμμετοχή χωρίς όρια
  Συμμετέχετε μαζί με τα κεφάλαια χιλιάδων άλλων επενδυτών σχηματίζοντας μια "ισχυρή" περιουσία που έχει διαφορετικό ειδικό βάρος στην αγορά από ότι εάν επενδύατε από μόνοι σας. Και όλα αυτά χωρίς να απαιτείται ελάχιστο ποσό συμμετοχής.

 2. Επαγγελματική διαχείριση
  Συνεργάζεστε με έναν επαγγελματία διαχειριστή που παρακολουθεί για λογαριασμό σας τις εξελίξεις των αγορών και παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε η διαχείριση της περιουσίας σας να γίνει πιο αποδοτική.

 3. Διασπορά κινδύνου
  Μειώνετε τον κίνδυνο της επένδυσης μέσω διασποράς των χρημάτων σας σε μετοχές, ομόλογα και άλλες αξίες τόσο της ελληνικής, όσο και των διεθνών κεφαλαιαγορών.

 4. Διαφάνεια
  Εξασφαλίζετε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια αφού η περιουσία του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου αποτιμάται καθημερινά και η καθαρή τιμή του μεριδίου του δημοσιεύεται στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό Τύπο.

 5. Διαθεσιμότητα κεφαλαίων
  Με μια απλή έγγραφη προειδοποίηση (Αίτηση Εξαγοράς) προς την εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων έχετε τα χρήματά σας διαθέσιμα εντός πέντε το πολύ εργάσιμων ημερών.

 6. Μεταφορά χρημάτων
  Μπορείτε να μεταφέρετε τα διαθέσιμά σας σε διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους προμηθειών.

 7. Προστασία και φύλαξη περιουσίας
  Ο άϋλος τίτλος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ονομαστικός. Σε αυτόν μπορείτε να ορίσετε έως και τέσσερις συνδικαιούχους. Παράλληλα η περιουσία σας φυλάσσεται σε τράπεζα που τελεί χρέη θεματοφύλακα για λογαριασμό της εταιρίας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.

 8. Φορολογία
  Με την ισχύουσα νομοθεσία τα αμοιβαία κεφάλαια φορολογούνται επί της συνολικής τους περιουσίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι πιθανές υπεραξίες και τα μερίσματα (εφόσον διανέμονται) να μην έχουν πρόσθετη φορολογία. Έτσι, στο τέλος κάθε χρονιάς μπορείτε να ζητήσετε ειδική βεβαίωση από την ΑΕΔΑΚ με τα κέρδη που υλοποιήσατε μέσω εξαγορών και να τη χρησιμοποιήσετε στην φορολογική σας δήλωση για κάλυψη μελλοντικής απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

 

  Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνείστε με τους ασφαλιστικούς συμβούλους της MetLife ή με το Τμήμα Πωλήσεων στα γραφεία της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 

Η Εταιρεία

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

27 χρόνια μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα

 

Περισσότερα ...

 
Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A