Επενδυτικό Περιβάλλον

There are no translations available.

 

Σημείωση: Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συνιστά ενημερωτικό υλικό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Οι επενδύσεις που αναλύονται μπορεί να είναι ακατάλληλες για επενδυτές, βάσει των επενδυτικών στόχων τους και την οικονομική τους κατάσταση. Τα προϊόντα που αναλύονται στην ιστοσελίδα ενέχουν κινδύνους. Οι πληροφορίες που περιέχονται προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά ενδέχεται να μην έχουν επαληθευτεί από την MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. Οι απόψεις που ενδεχομένως να διατυπώνονται ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους της MetLife. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά στην ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται και οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη και τους υπαλλήλους της όσον αφορά στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

 
Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. All Rights Reserved. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A