Ενδεικτικά Χαρτοφυλάκια

Δημιουργία Εισοδήματος

Προφίλ Επενδυτή: Συντηρητικός Portfolio 1

Στόχος:

Διατήρηση της πραγματικής αξίας του κεφαλαίου σας
Κίνδυνος: Χαμηλός
Χρονικός ορίζοντας επένδυσης: 18 μήνες

Ισόρροπη Ανάπτυξη Κεφαλαίου

Προφίλ Επενδυτή: Ισορροπημένος Portfolio 2

Στόχος:

Η διαχρονική ανάπτυξη του κεφαλαίου σας κυρίως μέσω υπεραξιών από επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα σε ίση περίπου αναλογία
Κίνδυνος: Μέτριος προς υψηλός. Η θέση σας σε μετοχές δεν ξεπερνά το 40% του κεφαλαίου σας.
Χρονικός ορίζοντας επένδυσης: 36 μήνες

Επιθετική Ανάπτυξη Κεφαλαίου

Προφίλ Επενδυτή: Επιθετικός Portfolio 3

Στόχος:

Η μακροχρόνια μεγέθυνση του κεφαλαίου σας μέσω υπεραξιών από επενδύσεις σε ελληνικές και διεθνείς μετοχές
Κίνδυνος: Υψηλός. Η θέση σας σε μετοχές μπορεί να φθάνει το 75% του κεφαλαίου σας.
Χρονικός ορίζοντας επένδυσης: 60 μήνες

 

 

 

Επενδυτικά Χαρτοφυλάκια ανά Χαρακτήρα Επενδυτή και Χρονικό Ορίζοντα Επένδυσης

Πρωτογενής Κατανομή

 

06/2015

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ


18 ΜΗΝΕΣ

36 ΜΗΝΕΣ

60 ΜΗΝΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ

50%

35%

15%

45%

30%

25%

35%

30%

35%

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ

45%


25%


30%

30%

30%


40%


25%


30%


40%

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

35%

25%

40%

30%

25%

45%

10%

25%

65%


Δευτερογενής Κατανομή

 

06/2015

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ


18 ΜΗΝΕΣ

36 ΜΗΝΕΣ

60 ΜΗΝΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ

50%  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ


15% Α/Κ  ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ


15% Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ

10% ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦ.

 

10% ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

45% ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ


15% Α/Κ  ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ


10% Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ


10% ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

5% ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ


5% ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


10% Α/Κ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦ.

35%  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ


15% Α/Κ  ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ


10% Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ


10% ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

10% ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦ/ΣΗΣ


10% ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ


10% ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ

45%  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

10% Α/Κ  ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

 


10% Α/Κ  ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ

 

10% ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


10% Α/Κ ΜΕΣΑΙΑΣ &  ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦ.


5% ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

10% ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

30%  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

15% Α/Κ  ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

 


10% Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ


10% ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

10% ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦ/ΣΗΣ


5% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ


10% ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ


10% ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


 

25%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

 

 


15% Α/Κ  ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

 

10% Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ


10% ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

15% ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦ/ΣΗΣ


5% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ


10% ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ


10% ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

35%  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

10% Α/Κ  ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ


10% Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ


10% ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

10% ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ


5% ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

10% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ


10% ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦ/ΣΗΣ

30%  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

 


10% Α/Κ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ


10% Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ


10% ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

10% ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦ/ΣΗΣ


15% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ


10% ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ


5% ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

10%  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

 10% Α/Κ  ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ


10% Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ


10% ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

10% Α/Κ ΜΕΣΑΙΑΣ &  ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦ.

10% ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

20% ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

10% ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

10% ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦ/ΣΗΣ
 

Η Εταιρεία

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

23 χρόνια ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα

 

Περισσότερα...

 
Copyright © 2019 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A