Επενδυτικό Ερωτηματολόγιο

Συμπληρώστε το παρακάτω ερωτηματολόγιο επιλέγοντας μία επιλογή ανά ερώτηση και συμπληρώνοντας και τις 10 ερωτήσεις. Θα μπορέσετε να δείτε το επενδυτικό σας προφίλ. Η βαθμολόγηση είναι ενδεικτική. Συζητείστε για τα αποτελέσματα με τους ασφαλιστικούς και επενδυτικούς μας συμβούλους.

Ερώτηση 1

Έχετε επενδύσει μέχρι τώρα μέρος των αποταμιεύσεών σας σε επενδυτικά προϊόντα (Αμοιβαία Κεφάλαια, μετοχές κ.α.);

A. Όχι. Δεν θέλω να αναλάβω επενδυτικό κίνδυνο.

B. Δεν έχω επενδύσει σε Αμοιβαία Κεφάλαια και μετοχές, όμως σκέφτομαι μελλοντικά να το πράξω.

Γ. Έχω επενδύσει μικρό χρηματικό ποσό. Θέλω να έχω μακροπρόθεσμα οφέλη.

Δ. Έχω επενδύσει μέρος των αποταμιεύσεών μου. Επιθυμώ να έχω διασπορά στα κεφάλαιά μου.

Ε. Έχω αρκετή εμπειρία και έχω επενδύσει σε μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια.


Ερώτηση 2

Ποιά είναι ή χειρότερη απόδοση που θα αντέχατε να έχετε σε κάποια χρονική στιγμή της επένδυσής σας;

Α. Δεν αντέχω να βλέπω αρνητικές αποδόσεις.

Β. Αρνητική απόδοση μέχρι 10%.

Γ. Αρνητική απόδοση από 10% έως 20%.

Δ. Αρνητική απόδοση από 20% έως 30%.

Ε. Αρνητική απόδοση πάνω από 30%.


Ερώτηση 3

Πως χαρακτηρίζετε μία επένδυση η οποία παρουσιάζει διακυμάνσεις στην απόδοσή της, αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει σημαντικές υπεραξίες;

Α. Δελεαστική.

Β. Ενδιαφέρουσα.

Γ. Μάλλον επικίνδυνη.

Δ. Οχι για μένα.


Ερώτηση 4

Ποιά από τις ακόλουθες φράσεις περιγράφει καλύτερα τις επενδυτικές σας γνώσεις;

Α. Δεν γνωρίζω τίποτα για επενδύσεις και επενδυτικά προγράμματα.

Β. Γνωρίζω λίγα για επενδύσεις, αλλά χρειάζομαι βοήθεια για να επιλέξω τις κατάλληλες.

Γ. Γνωρίζω αρκετά και αν έχω όλα τα δεδομένα, μπορώ να επιλέξω επενδυτικά προϊόντα.

Δ. Θεωρώ τον εαυτό μου ως έναν ενημερωμένο επενδυτή.


Ερώτηση 5

Ποια φράση αντιπροσωπεύει καλύτερα τις σκέψεις σας για τον επενδυτικό κίνδυνο;

Α. Δεν θέλω τα χρήματά μου να βρίσκονται σε κίνδυνο, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται η απόδοση που έχω από αυτή την επένδυση.

Β. Μπορώ να αναλάβω μικρό επενδυτικό κίνδυνο, εάν υπάρχει η πιθανότητα υψηλότερων αποδόσεων.

Γ. Μπορώ να δεχθώ μεγαλύτερο κίνδυνο για να πετύχω μεγαλύτερες αποδόσεις.

Δ. Δεν με απασχολεί καθόλου ο κίνδυνος. Επενδύω μακροχρόνια και αντιλαμβάνομαι ότι ο αυξημένος κίνδυνος είναι αναπόφευκτος όταν υπάρχει ή προσδοκία για μεγαλύτερες αποδόσεις.


Ερώτηση 6

Πως θα αντιδρούσατε στην περίπτωση αρνητικών διακυμάνσεων σε ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο οποίο έχετε επενδύσει;

Α. Θα εξαγόραζα αμέσως τα μερίδιά μου.

Β. Θα μετέφερα τα μερίδιά μου σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο άλλης κατηγορίας.

Γ. Θα διατηρούσα την επένδυσή μου γιατί έχω μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Δ. Θα ενίσχυα τη θέση μου στην ίδια επένδυση για να πετύχω χαμηλότερη μέση τιμή κτήσης των μεριδίων.


Ερώτηση 7

Ποια θεωρείτε ικανοποιητική απόδοση για μία επένδυση πενταετίας;

Α. Έως 10%.

Β. 10%-20%.

Γ. 20%-30%.

Δ. Άνω του 30%.


Ερώτηση 8

Ποιος είναι ο κυριότερος επενδυτικός σας στόχος;

Α. Προστασία κεφαλαίου από τον πληθωρισμό.

Β. Δημιουργία εισοδήματος.

Γ. Συνδυασμός υπεραξίας κεφαλαίου και εισοδήματος.

Δ. Υπεραξία κεφαλαίου.


Ερώτηση 9

Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για την επένδυσή σας;

Α. 6-12 Μήνες.

Β. 1-2 έτη.

Γ. 2-3 έτη.

Δ. Πάνω από 3 έτη.


Ερώτηση 10

Υπάρχει ένα ποσοστό της επένδυσής σας που θα χρειαστείτε τον επόμενο χρόνο;

Α. Ναι, περίπου το 80%.

Β. Ναι, περίπου το 50%.

Γ. Ναι, περίπου το 20%.

Δ. Όχι, κανένα.


 Αποτέλεσμα:


Κατηγορίες Επενδυτών : Η κατηγοριοποίηση των επενδυτών διαμορφώνεται ως εξής :


Επενδυτής Εισοδήματος άθροισμα βαθμολογίας έως 39.

Ισορροπημένος άθροισμα βαθμολογίας από 40-69.

Επιθετικός άθροισμα βαθμολογίας πάνω από 70.

 

Βαθμολόγηση Ερωτήσεων:


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

α=1

α=2

α=9

α=2

α=1

α=1

α=1

α=3

α=3

α=1

β=4

β=4

β=7

β=6

β=4

β=3

β=3

β=6

β=5

β=3

γ=7

γ=6

γ=3

γ=8

γ=8

γ=7

γ=7

γ=7

γ=7

γ=5

δ=8

δ=7

δ=1

δ=9

δ=9

δ=9

δ=9

δ=9

δ=9

δ=7

ε=9

ε=9
 

 

Ονοματεπώνυμο Πελάτη .......................................................................................................

Διεύθυνση Κατοικίας .........................................................................................

Τ.Κ. – Πόλη ........................................................................................................

Τηλέφωνο Επικοινωνίας .................................................... Υπογραφή Πελάτη ...................

Ημερομηνία: 20/09/2020

 
Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A