Τελευταία νέα

Χορήγηση άδειας για τη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία «METLIFE Α.Ε.Δ.Α.Κ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

11/1470/6.6.2017

της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Θέμα: Χορήγηση άδειας για τη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία "METLIFE Ε.Ε.Δ.Α.Κ.". (για να διαβάσετε την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ακολουθήστε το link).

 

Σχέδιο Συγχώνευσης ΑΚ Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης με Απορρόφηση από το MetLife ΑLICO Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ

"ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ"

ΑΠΟ ΤΟ

«METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ»

Α.Ε. Διαχειρίσεως: "MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων"

Θεματοφύλακας του Απορροφώντος είναι η

"ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Και αντίστοιχα του Απορροφόμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου η

«CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY»

 

Στο Μαρούσι, την 22.03.2017, η MetLife ΑΕΔΑΚ, δυνάμει της από 338 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της και με σύμφωνη γνώμη των Θεματοφυλάκων των συγχωνευμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καταρτίζει το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 54 του Ν. 4099/2012 Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων. (για να διαβάσετε το σχέδιο συγχώνευσης, ακολουθήστε το link).

Ακολουθήστε το link για να διαβάσετε την επιστολή προς μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.

Ακολουθήστε το link για να διαβάσετε την επιστολή προς μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

 

Ανακοίνωση προς Μεριδιούχους ΑΚ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ", "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" & "MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» & «MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

 

Αγαπητοί μεριδιούχοι,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ., τροποποίησε τους κανονισμούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» & «MetLife Alico FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ» σύμφωνα με την Απόφαση 266/20.04.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχει άδεια για τα ακόλουθα :

  • Εναρμόνιση ως προς τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 4416/2016 και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  • Δυνατότητα Μεταβλητής Αμοιβής Διαχείρισης.
  • Τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία αφορά την αναδιατύπωσή του που δεν μεταβάλλει ουσιωδώς ούτε τον χαρακτήρα ούτε την ουσία της επενδυτικής στρατηγικής του.
  • Μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από «MetLife Alico FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ» σε «MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ».

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στο «Ενημερωτικό Δελτίο» και το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metlifemfc.gr. ή να καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο  210-8787000, τμήμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

Παροχή άδειας για την τροποποίηση των κανονισμών τριών (3) αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία "METLIFE Α.Ε.Δ.Α.Κ"

 

Σημαντικές διακρίσεις της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. στα Fund Managers Awards 2016

17 Ιανουαρίου 2017

 

Σημαντικές διακρίσεις της MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.
στα
Fund Managers Awards 2016

Η MetLife ΑΕΔΑΚ κατέλαβε την 4η θέση μεταξύ 14 ΑΕΔΑΚ και βγήκε νικήτρια με συνολικά 7 βραβεία

Την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των Fund Managers Awards 2016, τη μεγαλύτερη γιορτή για τα αμοιβαία κεφάλαια, που διοργανώνεται από την ΠΕΜΑΚΟ, η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη διαχειριστική επάρκεια και συνέπεια της μέσα από επτά βραβεύσεις – εκ των οποίων και δύο πρωτιές. Σε μια δύσκολη και απαιτητική χρονιά με συνεχόμενες αλλαγές στο πολιτικο – οικονομικό σκηνικό της Ελλάδας, η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. συνέχισε την ανοδική και συνεχώς εξελισσόμενη πορεία της πετυχαίνοντας σημαντικές διακρίσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται για το 2016.

Συγκεκριμένα, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για το διάστημα από 31/12/2015 έως 31/12/2016:

  • To A/K Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού[1] κατατάχθηκε 1ο στην κατηγορία «Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας», με απόδοση +14,89%, ενώ η μέση απόδοση των 18 Α/Κ της κατηγορίας που λειτουργούν από την αρχή του έτους διαμορφώθηκε στο +10,63%.  Ο δείκτης αναφοράς του Α/Κ (Barclays Greek Govt Bond Index) ενισχύθηκε +15,22%, στο αντίστοιχο διάστημα.
  • To A/K MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών[2] με ετήσια απόδοση +18,15% κατατάχθηκε 1ο στην κατηγορία «Fund of Funds-Μετοχικά», με τη μέση απόδοση των 27 Α/Κ της κατηγορίας που λειτουργούν από την αρχή του έτους να διαμορφώνεται στο μείον -4,55%.  Ο σύνθετος δείκτης αναφοράς του Α/Κ ενισχύθηκε +21,04%, στο αντίστοιχο διάστημα.

Η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. τιμήθηκε και βραβεύτηκε με επιπλέον 4 διακρίσεις για τις αποδόσεις της σε αμοιβαία κεφάλαια την τελευταία τριετία.

Οι ανωτέρω διακρίσεις, κατατάσσουν τη MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην 4η θέση μεταξύ των 14 Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην Ελληνική Αγορά. Η εταιρεία θα συνεχίσει να επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στον τομέα Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και να προσθέτει αξία στις επενδύσεις των μεριδιούχων παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

[1] Αρ. Αδείας: EK. 116/21.07.1992, ΦΕΚ 504/Β/06.08.1992, Τροποποίηση: 251/25.01.20162

[2] Αρ. Αδείας: Ε.Κ. 5/27.01.2009, Τροποποίηση: E.K. 251/25.01.2016

OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 


Η Εταιρεία

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

27 χρόνια μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα

 

Περισσότερα ...

 
Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A