Τελευταία νέα

H MetLife μία από τις πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες στον κόσμο και #1 πιο ανταγωνιστική ασφαλιστική εταιρεία, σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση την κατάταξη του περιοδικού Fortune

7  Φεβρουαρίου 2018

 

H MetLife μία από τις πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες στον κόσμο και #1 πιο ανταγωνιστική ασφαλιστική εταιρεία, σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση την κατάταξη του περιοδικού Fortune.

Ανακοινώθηκε, πριν από λίγες ημέρες, η φετινή κατάταξη με τις πιο αξιοθαύμαστες στον κόσμο εταιρείες, για τη φήμη και τις επιδόσεις τους, «The world’s mоst Admired companies», που πραγματοποιείται, σε ετήσια βάση, από το διεθνώς αναγνωρισμένο περιοδικό Fortune.

 

Με βάση την κατάταξη αυτή, η МеtLife κατέλαβε την 4η θέση, στον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών, με παγκόσμια δραστηριότητα, βελτιώνοντας κατά 3 θέσεις την κατάταξή της, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή.

 

Εξαιρετικές ήταν οι επιδόσεις της εταιρείας και στη βαθμολογία στους επιμέρους τομείς, όπου κατέλαβε την 1η θέση στον τομέα διεθνούς ανταγωνιστικότητας («global competitiveness»), τη 2η θέση για τις δράσεις της στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την 4η θέση για τη χρήση των εταιρικών διαθεσίμων («corporate assets»), την 5η θέση για την καινοτομία της, καθώς και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, συγκεντρώνοντας συνολική βαθμολογία 6,33.

Για την κατάρτιση της λίστας «The world’s mоst Admired companies» το περιοδικό Fortune διενεργεί μεγάλης κλίμακας έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 3.900 στελέχη, ειδικοί, αναλυτές, από 680 εταιρείες, σε πάνω από 50 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας και σε 29 χώρες.

 

Η ΜеtLife είναι επίσης #42 εταιρεία, στη λίστα Fortune 500.

 

Χορήγηση άδειας για τη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία «METLIFE Α.Ε.Δ.Α.Κ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

11/1470/6.6.2017

της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Θέμα: Χορήγηση άδειας για τη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία "METLIFE Ε.Ε.Δ.Α.Κ.". (για να διαβάσετε την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ακολουθήστε το link).

 

Σχέδιο Συγχώνευσης ΑΚ Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης με Απορρόφηση από το MetLife ΑLICO Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ

"ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ"

ΑΠΟ ΤΟ

«METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ»

Α.Ε. Διαχειρίσεως: "MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων"

Θεματοφύλακας του Απορροφώντος είναι η

"ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Και αντίστοιχα του Απορροφόμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου η

«CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY»

 

Στο Μαρούσι, την 22.03.2017, η MetLife ΑΕΔΑΚ, δυνάμει της από 338 Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της και με σύμφωνη γνώμη των Θεματοφυλάκων των συγχωνευμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καταρτίζει το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 54 του Ν. 4099/2012 Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων. (για να διαβάσετε το σχέδιο συγχώνευσης, ακολουθήστε το link).

Ακολουθήστε το link για να διαβάσετε την επιστολή προς μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.

Ακολουθήστε το link για να διαβάσετε την επιστολή προς μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

 

Ανακοίνωση προς Μεριδιούχους ΑΚ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ", "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" & "MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» & «MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

 

Αγαπητοί μεριδιούχοι,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ., τροποποίησε τους κανονισμούς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» & «MetLife Alico FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ» σύμφωνα με την Απόφαση 266/20.04.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχει άδεια για τα ακόλουθα :

  • Εναρμόνιση ως προς τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος 4416/2016 και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  • Δυνατότητα Μεταβλητής Αμοιβής Διαχείρισης.
  • Τροποποίηση του σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία αφορά την αναδιατύπωσή του που δεν μεταβάλλει ουσιωδώς ούτε τον χαρακτήρα ούτε την ουσία της επενδυτικής στρατηγικής του.
  • Μετονομασία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από «MetLife Alico FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ» σε «MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ».

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στο «Ενημερωτικό Δελτίο» και το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.metlifemfc.gr. ή να καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο  210-8787000, τμήμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

Παροχή άδειας για την τροποποίηση των κανονισμών τριών (3) αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία "METLIFE Α.Ε.Δ.Α.Κ"

 


Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A