Τελευταία νέα

09/03/2015 - Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου "Αλληλοβοηθείας Μικτό Εξωτερικού"

Η MetLife  Α.Ε.Δ.Α.Κ., διαχειρίστρια εταιρεία του αμοιβαίου κεφαλαίου Αλληλοβοηθείας Μικτό Εξωτερικού (Αρ. Αδείας 568/09.06.2005 – ΦΕΚ 838/Β/27.06.2005) προχώρησε στη λύση του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου και τη διανομή του ενεργητικού του στους δικαιούχους μεριδιούχους, με καταληκτική ημερομηνία την 04.02.2015.

Η Έκθεση Λύσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

16/1/2015 - MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Διακρίσεις 2014

Στην καθιερωμένη εκδήλωση για τη βράβευση των κορυφαίων διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διοργανώνεται από την ΠΕΜΑΚΟ, για τις περιόδους 30/9/2013-30/9/2014 και 30/9/11-30/9/2014, η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. βραβεύτηκε με 7 διακρίσεις στα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια :

MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού1, 2η θέση στο έτος (5,11%)  και 3η θέση στην τριετία (17,14%) - στην κατηγορία Ομολογιακά μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης

MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης2 , 2η θέση στο έτος(1,47%) και 3η στην τριετία(14,88%) - κατηγορία Μετοχικά Α/Κ Δείκτη

MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης33η θέση στην τριετία (91,84%)- στην κατηγορία Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας

MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών4, 3η θέση στο έτος (6,7%) - κατηγορία Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσόμενων Αγορών.

Επιπρόσθετα  το GMM World Balanced Fund5 (30,72%), κατέλαβε την 3η θέση σε μία νέα κατηγορία που θεσπίστηκε για τα καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια ανά asset class, ανεξαρτήτως γεωγραφικής, κλαδικής ή άλλης κατανομής (το συγκεκριμένο στα Μικτά Α/Κ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για το χρονικό διάστημα 01/01/2014-31/12/2014, τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια της MetLife  Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατέλαβαν τις εξής θέσεις :

MetLife Αlico Δολαριακό Ομολογιών Εξωτερικού62η θέση (14,40%) - στην κατηγορία Ομολογιακά Κρατικά Ανεπτυγμένων Χωρών

Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού7,  2η θέση (-0,49%) - στην κατηγορία Ομολογιακά Ελλάδας

MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού13η θέση (4,66%) - στην κατηγορία Ομολογιακά μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης

MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών4, 4η θέση (7,36%) – στην κατηγορία Μετοχικά Αναπτυσσόμενων Αγορών

__________________________________________________________________________________________________________________

1Αρ. Αδείας : EK 131/6/22.12.1992 - ΦΕΚ 27/Β/27.01.1993, 817/Β/04.07.2006, Τροπ/ση: EK 197/24.02.2014

2Αρ. Αδείας :14/250/08.06.2001 - ΦΕΚ: 902/B/13.07.2001,640/14.12.2004 - ΦΕΚ: 1886/Β/20.12.2004, Τροπ/ση Ε.Κ. 201/27.03.2014

3Αρ. Αδείας: 14/250/08.06.2001 - ΦΕΚ: 902/Β/13.07.2001, Τροπ/ση: EK195/24.01.2014

4Αρ. Αδείας: 650/23.12.2004 - ΦΕΚ: 1971/B/31.12.2004, Τροπ/ση: EK 201/27.03.2014

5Αρ. Αδείας: ΕΚ 455 19.07.2007, ΕΚ 487 08.08.2007, Τροπ/ση: 197/24.02.2014

6Αρ. Αδείας: ΕΚ 2/8/21.02.1994 - ΦΕΚ: 205/Β/30.03.1994, Τροπ/ση: 201/27.03.2014

7Αρ. Αδείας: ΕΚ 116/21.07.1992, ΦΕΚ: 504/Β/06.08.1992, Τροπ/ση: 193/13.12.2013

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

1/12/2014 - MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Αλλαγή διεύθυνσης

H MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. άλλαξε έδρα από την οδό Ξενοφώντος 8, στη Λεωφόρος Κηφισίας 119 στο Μαρούσι.

Η Τήρηση Αρχείων, η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και οι Διευθύνσεις των Τμημάτων και των Τόπων επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Εταιρείας είναι οι εξής:

  • Στη Λεωφόρο Κηφισίας 119 : Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Επενδύσεων, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τομέας Λογιστηρίου Α.Ε.Δ.Α.Κ., Τομέας Λογιστηρίου ΟΣΕΚΑ), Διεύθυνση Πωλήσεων & Marketing, Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού.
  • Στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 58 : Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών και Μεριδιούχων.
  • Στην οδό Γράμμου 72 : Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Οι τηλεφωνικές γραμμές της εταιρείας παραμένουν οι ίδιες, 210 3712300.

 

10/10/2014 – Ολοκλήρωση Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Proton και Επενδυτική Κρήτης

Η συγχώνευση των αμοιβαίων κεφαλαίων «MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης», «Επενδυτική Κρήτης Μετοχικό Εσωτερικού» και «Proton Greek Recovery Fund Μετοχικό Εσωτερικού», δι’ απορροφήσεως του δεύτερου και του τρίτου από το πρώτο καθώς η συγχώνευση του «Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού» και «Proton Ομολογιών Εσωτερικού», δι’ απορροφήσεως του δεύτερου από το πρώτο , ολοκληρώθηκε όπως ήταν προγραμματισμένη, στις 26/09/2014.

Για να διαβάσετε τις εκθέσεις ελέγχου συγχώνευσης των Θεματοφυλάκων, ακολουθείστε το link.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

19/09/2014 – 1ο βραβείο στα Αμοιβαία Κεφάλαια στην εκδήλωση του ΠΣΑΣ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) πραγματοποίησε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014, την ετήσια εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων Ασφαλιστικών Συμβούλων στους κλάδους Ζωής, Γενικών Ασφαλίσεων και Επενδυτικών Προϊόντων.

Η MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. μετά την επιτυχία της προηγούμενης χρονιάς στον κλάδο των επενδυτικών προϊόντων, συγχαίρει τον κ. Ιάκωβο Αρβανίτη από το γραφείο της κας Ι. Κακκανά, για την φετινή κατάκτηση του 1ου βραβείου στα Αμοιβαία Κεφάλαια.

Ο κ. Αρβανίτης συνεργάζεται με την MetLife τα τελευταία 24 χρόνια, αποδεικνύοντας ήθος, επαγγελματισμό και συνέπεια. Είναι απόφοιτος της σχολής Ικάρων, μηχανικός αεροσκαφών και αεροναυπηγός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί για την MetLife την 18η διάκριση τα τελευταία 28 χρόνια, αποδεικνύοντας ακόμα μία φορά την υπεροχή της εταιρίας όσον αφορά στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της, ανάμεσα στους επαγγελματίες του κλάδου.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 


Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A