Τελευταία νέα

06/08/2014 - Συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Proton και Επενδυτική Κρήτης Μετοχικό Εσωτερικού

H Metlife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφάσισε με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 45 και τις διατάξεις των άρθρων 46 έως και 54 του ν. 4099/2012, τη συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

α.      «MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης», «Proton Greek Recovery Fund Μετοχικό Εσωτερικού» και «Επενδυτική Κρήτης Μετοχικό Εσωτερικού», δι’ απορροφήσεώς του δεύτερου και τρίτου από το πρώτο, με τη σύμφωνη γνώμη της “Τράπεζα Eurobank Ergasias” ως θεματοφύλακα των συγχωνευομένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (για να διαβάσετε το σχέδιο συγχώνευσης, ακολουθήστε το link).

και

β.      «Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού» και «Proton Ομολογιών Εσωτερικού», δι’ απορροφήσεως του δεύτερου από το πρώτο, με τη σύμφωνη γνώμη της “Τράπεζα Eurobank Ergasias” και “Citibank International plc” ως θεματοφύλακες των συγχωνευομένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (για να διαβάσετε το σχέδιο συγχώνευσης, ακολουθήστε το link).

Με την υπ’ αριθμ. 9/1278/31.07.2014 της εκτελεστικής επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκαν οι ως άνω συγχωνεύσεις.

Ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης έχει ορισθεί η 26η Σεπτεμβρίου 2014.


ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

06/06/2014 - Οικονομικές Καταστάσεις 2013

Για να δείτε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας του έτους 2013, πατήστε το link.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

01/04/2014 - Τροποποίηση Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Σύμφωνα με την 201/27.03.2014 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε

Α. η τροποποίηση των κανονισμών αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.:

ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ

ΑLICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ως προς την αναθεώρηση του συνόλου των άρθρων για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα σχέδια των κανονισμών που υποβλήθηκαν.

Β. η άδεια σε επτά αμοιβαία κεφάλαια, με διακριτικό τίτλο «ALICO» να προσαρμόσουν την επωνυμία τους σε «METLIFE ALICO» σύμφωνα με το διακριτικό τίτλο της Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

 

25/02/2014 - Τροποποίηση Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων "Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού", "Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού" και "Beta Global Μικτό Εξωτερικού"

Σύμφωνα με την 197/24.02.2014 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε

Α. η τροποποίηση των κανονισμών αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.  :

ALICO ETAΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,

ΑLICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ως προς την αναθεώρηση του συνόλου των άρθρων για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την εισαγωγή διαφορετικών σειρών μεριδίων σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο.

 Β. η τροποποίηση του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ” :

α.  ως προς την αναθεώρηση του συνόλου των άρθρων για την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη μείωση των προμηθειών διάθεσης και εξαγοράς καθώς και την εισαγωγή μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης (performance fee) και

β. ως προς την μετονομασία του σε GMM WORLD BALANCED FUND”.

 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

24/01/2014 - Τροποποίηση Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων "Alico Μεσαίας & Μικρής Κεφ." & "Alico Μετοχικό Εξωτ."

Σύμφωνα με την 195/24.01.2014 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση των κανονισμών δύο (2) αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. :

ALICO METOXIKO MEΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ”,

ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ” σχετικά με:

την αναθεώρηση του συνόλου των άρθρων για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την εισαγωγή διαφορετικών σειρών μεριδίων σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο.

 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

 

 


Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A