Τελευταία νέα

06/06/2014 - Οικονομικές Καταστάσεις 2013

Για να δείτε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας του έτους 2013, πατήστε το link.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

01/04/2014 - Τροποποίηση Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Σύμφωνα με την 201/27.03.2014 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε

Α. η τροποποίηση των κανονισμών αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.:

ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ

ΑLICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ALICO ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ & ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

PROTON ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ως προς την αναθεώρηση του συνόλου των άρθρων για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα σχέδια των κανονισμών που υποβλήθηκαν.

Β. η άδεια σε επτά αμοιβαία κεφάλαια, με διακριτικό τίτλο «ALICO» να προσαρμόσουν την επωνυμία τους σε «METLIFE ALICO» σύμφωνα με το διακριτικό τίτλο της Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

 

25/02/2014 - Τροποποίηση Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων "Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού", "Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού" και "Beta Global Μικτό Εξωτερικού"

Σύμφωνα με την 197/24.02.2014 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε

Α. η τροποποίηση των κανονισμών αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.  :

ALICO ETAΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,

ΑLICO ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ως προς την αναθεώρηση του συνόλου των άρθρων για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την εισαγωγή διαφορετικών σειρών μεριδίων σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο.

 Β. η τροποποίηση του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου BETA GLOBAL MIKTO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ” :

α.  ως προς την αναθεώρηση του συνόλου των άρθρων για την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη μείωση των προμηθειών διάθεσης και εξαγοράς καθώς και την εισαγωγή μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης (performance fee) και

β. ως προς την μετονομασία του σε GMM WORLD BALANCED FUND”.

 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

24/01/2014 - Τροποποίηση Κανονισμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων "Alico Μεσαίας & Μικρής Κεφ." & "Alico Μετοχικό Εξωτ."

Σύμφωνα με την 195/24.01.2014 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η τροποποίηση των κανονισμών δύο (2) αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. :

ALICO METOXIKO MEΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ”,

ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ” σχετικά με:

την αναθεώρηση του συνόλου των άρθρων για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την εισαγωγή διαφορετικών σειρών μεριδίων σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο.

 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

 

 

13/01/2014 - Διακρίσεις 2013

Στην εκδήλωση για τη βράβευση των κορυφαίων διαχειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διοργανώνεται από την ΠΕΜΑΚΟ στα πλαίσια του Money Show, για τις περιόδους 28/9/12-30/9/2013 και 30/9/10-30/9/2013, η MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. βραβεύτηκε με 7 διακρίσεις. Σημαντικότερη διάκριση, αυτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης[1], το οποίο κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας στην τριετία (30/9/2010-30/09/2013) με απόδοση 24,33% και δεύτερη θέση στο έτος (28/09/2012-30/09/2013), με απόδοση 64,04%.

Διακρίθηκαν επίσης τα εξής Αμοιβαία Κεφάλαια:

MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης[2]
2η θέση στο έτος (28/09/2012-30/09/2013) με απόδοση 33,31% στην κατηγορία Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη*

Alico Εταιρικών Ομολόγων[3]
3η θέση στην τριετία (30/9/2010-30/09/2013) με απόδοση 8,91% και 3η θέση στο έτος (28/09/2012-30/09/2013) με απόδοση 2,80% στην κατηγορία Ομολογιακά μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης*

Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό[4]
3η θέση στην τριετία (30/9/2010-30/09/2013) με απόδοση 5,67% στην κατηγορία Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών*

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

[1] Αρ. Αδείας: 14/250/08.06.2001 - ΦΕΚ: 902/Β/13.07.2001, Τροποποίηση 16/860/31.10.2008
[2] Αρ. Αδείας: 14/250/08.06.2001 - ΦΕΚ: 902/B/13.07.2001, Τροπ/ση Ε.Κ. 163/18.12.2012
[3] Αρ. Αδείας: 131/6/22.12.1992 - ΦΕΚ: 27/Β/27.01.1993, Τροπ/ση: 19/665/3/24.05.2006 - ΦΕΚ: 817/Β/04.07.2006
[4] Αρ. Αδείας: 2/8/21.02.1994 - ΦΕΚ: 205/Β/30.03.1994

*Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της  Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών

 


Η Εταιρεία

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

27 χρόνια μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα

 

Περισσότερα ...

 
Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A