Τελευταία νέα

31/05/2013 - Ολοκλήρωση Συγχώνευσης Αμοιβαίων Κεφάλαιων Proton

H συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, δι’ απορροφήσεως του πρώτου από το δεύτερο, ολοκληρώθηκε όπως ήταν προγραμματισμένη, σήμερα 31/05/2013.

Για να διαβάσετε την έκθεση ελέγχου συγχώνευσης του Θεματοφύλακα των αμοιβαίων κεφαλαίων, ακολουθείστε το link.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

24/05/2013 - Συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Alico

H Metlife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφάσισε με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 45 και τις διατάξεις των άρθρων 46 έως και 54 του ν. 4099/2012, τη συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ και ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, δι’ απορροφήσεως του δεύτερου από το πρώτο, καθώς και το ALICO ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και ALICO FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ, δι’ απορροφήσεως του δεύτερου από το πρώτο, με τη σύμφωνη γνώμη των θεματοφυλάκων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, “Τράπεζα Eurobank Ergasias” και της "Citibank International plc." (θεματοφύλακας Alico Fund of Funds Μικτό).

Με την υπ’ αριθμ. 4/1183/15.5.2013 της εκτελεστικής επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η ως άνω συγχώνευση. Ημερομηνία Συγχώνευσης έχει ορισθεί η 28η Ιουνίου 2013. Για να διαβάσετε το σχέδιο συγχώνευσης, ακολουθείστε το link.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

08/05/2013 - Συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Proton

H Metlife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφάσισε με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 45 και τις διατάξεις των άρθρων 46 έως και 54 του ν. 4099/2012, τη συγχώνευση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και PROTON GREEK RECOVERY FUND ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, δι’ απορροφήσεως του πρώτου από το δεύτερο, με τη σύμφωνη γνώμη της “Τράπεζα Eurobank Ergasias” ως θεματοφύλακα των συγχωνευομένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Με την υπ’ αριθμ. 10/1180/22.4.2013 της εκτελεστικής επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η ως άνω συγχώνευση. Ημερομηνία Συγχώνευσης έχει ορισθεί η 31η Μαΐου 2013. Για να διαβάσετε το σχέδιο συγχώνευσης, ακολουθείστε το link.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 

14/01/2013 - Συνέντευξη του Διευθυντή Επενδύσεων της MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. κ. Β. Αντωνιάδη στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Για να διαβάσετε τη συνέντευξη του κου Β. Αντωνιάδη στην εφημερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, πατήστε στο link.

 

14/01/2013 - To «Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μικρής & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης» πρώτο σε Απόδοση μεταξύ όλων των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Το 2012 ήταν άλλη μια χρονιά σημαντικών διακρίσεων για την  MetLife Alico ΑΕΔΑΚ.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης»[1] κατέλαβε την 1η θέση, με ετήσια απόδοση 76,46% από 1/1/2012 έως 31/12/2012, μεταξύ 38 Αμοιβαίων Κεφαλαίων που επενδύουν στο ΧΑΑ (των οποίων η μέση απόδοση κυμάνθηκε περίπου στο 42,2%) και μεταξύ 90 Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελληνικών ΑΕΔΑΚ, που επενδύουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες αγορές.

Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα της επενδυτικής στρατηγικής, η οποία για το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο προέβλεπε αυξημένο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές (92% κατά μέσο όρο στη διάρκεια της χρήσης), αλλά και την επιλογή μετοχών κερδοφόρων εταιρειών, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, εξωστρεφή προσανατολισμό εργασιών και χαμηλό δανεισμό.

Η MetLife Alico ΑΕΔΑΚ καταφέρνει για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο να έχει Αμοιβαίο Κεφάλαιο της με κορυφαία απόδοση. Το 2011 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο  «Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό»[2], με ετήσια απόδοση 13,49% είχε καταταγεί 1ο μεταξύ όλων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ελληνικής αγοράς και ήταν το μοναδικό με διψήφια απόδοση.


[1] Αρ. Αδείας 902/Β/13.07.2001, Τροποποίηση 16/860/31.10.2008

[2] Αρ. Αδείας 2/8/21.02.1994

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

 


Η Εταιρεία

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

27 χρόνια μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα

 

Περισσότερα ...

 
Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A