Τελευταία νέα

19/12/2009 - Βράβευση στα πλαίσια του Money Show

 

Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Κεντρικό Συνέδριο του Money Show στο Ξενοδοχείο HILTON το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου, η Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων βράβευσε τους τρεις καλύτερους διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανά κατηγορία ενεργητικού, τόσο για τις αποδόσεις τους στην περίοδο 30/9/2008-30/9/2009, όσο και στην τριετία 30/9/2006-30/9/2009.

 

Από τα 43 συνολικά βραβεία που απονεμήθηκαν, η διαχειριστική ομάδα της Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρέλαβε τα 10 και τα αμοιβαία κεφάλαια που βραβεύτηκαν είναι τα ακόλουθα:


Στην πρώτη θέση για την τριετία το Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού (10,76%) και το Alico Επικουρικό Μικτό Εξωτερικού (11.32%).

 

Στη δεύτερη θέση για την περίοδο του ενός έτους το Alico Μικτό Εξωτερικού και το Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό (18,75% και 12,14% αντίστοιχα)  ενώ για την τριετία το Αλληλοβοηθείας Μικτό Εξωτερικού (4,87%) .

 

Στην τρίτη θέση για την τριετία το Alico Διαθεσίμων Εσωτερικού (11,17%) και το Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (4,14%), ενώ για την περίοδο του ενός έτους το EΛΛΗΝΙΚΗ TRUST Μετοχικό Εξωτερικού (6,46%).

 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων Μικτών Εξωτερικού, η Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. βραβεύθηκε για τις αποδόσεις της τόσο στο έτος όσο και στην τριετία με 5 από τα 6 συνολικά βραβεία.

 

Η Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. βραβεύτηκε για τη συνέπεια που επιδεικνύει τα τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση επίτευξης ανταγωνιστικών αποδόσεων, προς όφελος των πελατών της με το μικρότερο δυνατό αναλαμβανόμενο κίνδυνο.

 

31/10/2009 - Νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Solidus Mid Risk Greek Mutual Fund

Η Solidus ΑΕΠΕΥ σε συνεργασία με την Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. προχώρησε στην δημιουργία ενός νέου αμοιβαίου κεφαλαίου, του Solidus Mid Risk Greek Mutual Fund.

 

31/07/2009 - Νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Alico Μετοχικό Εξωτερικού

Η Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. προχώρησε στην δημιουργία ενός νέου αμοιβαίου κεφαλαίου, του ALICO Μετοχικό Εξωτερικού (Alico International Equity) (Αρ. Αδείας 18/19.06.2009). To νέο αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία Μετοχικά Εξωτερικού και βασίζεται στην αρχή της διασποράς σε μετοχικές αξίες σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται διεθνώς.

 

Σκοπός του είναι η επίτευξη υπεραξίας μέσω επενδύσεων σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς,  κυρίως στις αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ (σε ποσοστό άνω του 35%), του Καναδά, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας και δευτερευόντως στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες αγορές της Ασίας, της Αυστραλίας, της Ανατολικής Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Το αμοιβαίο κεφάλαιο προτίθεται να επενδύει στα χρηματιστήρια όλων των αναπτυγμένων, αναπτυσσόμενων και αναδυόμενων αγορών του κόσμου, με μόνο κριτήριο την επίτευξη της επιθυμητής γεωγραφικής και κλαδικής διασποράς που εκπορεύεται από το δείκτη MSCI World. Το ALICO Μετοχικό Εξωτερικού απευθύνεται σε μακροπρόθεσμους επενδυτές, αφού ο χρονικός ορίζοντας επένδυσης είναι 3-5 χρόνια.

 

Με τη δημιουργία του ALICO Mετοχικό Εξωτερικού, η Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. προσθέτει ακόμα ένα αμοιβαίο κεφάλαιο στο σύνολο των προϊόντων της, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο μεγαλύτερο φάσμα των αναγκών του επενδυτικού κοινού, δίνοντάς τους παράλληλα και τη δυνατότητα να επενδύσουν στις μεγαλύτερες και δυναμικότερα αναπτυσσόμενες εταιρείες σε διεθνές επίπεδο. Οι επενδυτές μπορούν να ενημερωθούν για το νέο αμοιβαίο κεφάλαιο από όλο το δίκτυο της Alico, όπως επίσης και από τα γραφεία της Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ.

 

02/02/2009 - Νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Alico Fund of Funds Equity Commodities

Η Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ., προχώρησε στην δημιουργία του πρώτου Α/Κ στην Ελληνική αγορά που επενδύει σε προϊόντα που σχετίζονται με τις αγορές εμπορευμάτων, το Alico Fund of Funds Equity Commodities.

 


Η Εταιρεία

MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

27 χρόνια μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα

 

Περισσότερα ...

 
Copyright © 2020 MetLife ΑΕΔΑΚ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Term of use | Privacy Statement
Created by Avaca Technologies S.A